ایرانسل

مرجع خرید و فروش سیم کارت در ایران
۱۳۹۸ پنجم فروردين

همه
دائمی
اعتباری
همه
صفر
کارکرده
-
رند و غیر رندراهنمای رند
 • مشترکین جم
خرید و فروش
نقد و اقساط
تحویل در محل
تماس:
02188888921
 • موبایل رنگین کمان
فروشنده خطوط رند و معمولی
خریدار کلیه خطوط دائمی
تماس
44288870
09122010150
 • موبایل مجید
فروش ویژه 910 و 912
تماس:
09129494320
09120303880
 • آسمان همراه
بهترین خریدار و فروشنده
تماس
09121131010
77131010
22281010
 • آرارات همراه
انواع سیم کارت
سیم کارت رند
سیم کارت همراه اول
همراه اول
تماس
09127770877
09124060036
 • امور مشترکین طهران
خرید و فروش
سیم کارت رند و معمولی
 نقد و اقساط

عبادی
30 30 115 0912
 • خرید و فروش
سیم کارت رند و معمولی
نقد و اقساط
امور مشترکین گلدیس

تماس
50 90 100 0910
صفر | کارکرده
 • همراه اول - کد 0
  350
  ~
  450
 • همراه اول - کد 1
  7000
  ~
  7300
 • همراه اول - کد 2
  3000
  ~
  3300
 • همراه اول - کد 3
  2300
  ~
  2600
 • همراه اول - کد 4
  1700
  ~
  1900
 • همراه اول - کد 5
  1400
  ~
  1700
 • همراه اول - کد 6
  1200
  ~
  1400
 • همراه اول - کد 7
  1000
  ~
  1300
 • همراه اول - کد 8
  750
  ~
  900
 • همراه اول - کد 9
  450
  ~
  550
 • همراه اول - کد 0
  350
  ~
  450
 • همراه اول - کد 1
  6400
  ~
  6700
 • همراه اول - کد 2
  2900
  ~
  3200
 • همراه اول - کد 3
  2100
  ~
  2400
 • همراه اول - کد 4
  1500
  ~
  1700
 • همراه اول - کد 5
  1300
  ~
  1500
 • همراه اول - کد 6
  1000
  ~
  1200
 • همراه اول - کد 7
  850
  ~
  1000
 • همراه اول - کد 8
  650
  ~
  700
 • همراه اول - کد 9
  400
  ~
  550
قیمت‌ها بر حسب هزار تومان می‌باشند.
 • خرید و فروش
سیم کارت رند و معمولی
کاترین همراه

تماس
05 51 161 0912
 • تهرانسل
پخش عمده سیم کارت
سیم کارت رند
 • خرید و فروش
نقد و اقساط
با شرایط دلخواه

تماس:
484 41 41 0912
پیش‌بینی سود ۵۰۸ ریالی به ازای هر سهم مخابرات در سال ۹۲

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مخابرات ایران پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۹۲ با سرمایه ۴۵ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۶۵۶ میلیون ریال مبلغ ۴۶۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات است.
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه قبل از کسر سهم اقلیت برای سال مالی ۱۳۹۲ را مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ ۵۰۸ ریال اعلام کرده است.
شرکت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۱۳۹۲ را مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ ۴۶۵ ریال اعلام کرده است. افزایش پیش‌بینی سود هر سهم مبلغ ۴۶۵ ریال نسبت به مبلغ ۴۱۲ ریال عمدتا ناشی از افزایش سود حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های مخابرات استانی است.
این شرکت پیش‌بینی سود هر سهم تلفیقی گروه قبل از کسر سهم اقلیت برای سال مالی ۱۳۹۱ را در تاریخ‌های سوم اسفند ماه ۹۰، پنجم شهریور ماه ۹۱،‌۲۹ مهر ماه ۹۱، چهارم بهمن ماه ۹۱ و هفتم اسفند ناه ۹۱ و مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ ۴۷۲ ریال اعلام کرده اسن.
شرکت پیش‌بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۱۳۹۱ را در تاریخ های سوم اسفند ماه ۹۰،‌پنجم شهریور ماه ۹۱، ۲۹ مهر ماه ۹۱ و چهارم بهمن ماه ۹۱ مبلغ ۴۱۶ ریال و در تاریخ هفتم اسفند ماه ۹۱ و مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ ۴۱۲ ریال اعلام کرده است.
در مفروضات پیش‌بینی درآمد هر سهم اخیر، سود هر سهم و سود نقدی هر سهم شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) برای سال مالی ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ  ۹۷۲۰ ریال و ۹۶۷۸ ریال پیش‌بینی شده است که مبالغ فوق با آخرین پیش‌بینی درآمد هر سهم شرکت ارتباطات سیار ایران (مبلغ ۹۶۹۶ ریال و ۸۷۲۶ ریال مطابقت ندارد.
براساس این اطلاعیه در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۱ تاکنون شرکت مخابرات ایران اقدام به فروش سهام شرکت ارتباطات سیار ایران کرده است و درصد مالکیت شرکت مخابرات ایران از سهام شرکت ارتباطات سیار ایران در تاریخ فعلی ۹۰٫۰۹ درصد است که با درصد مزبور در پرتفوی شرکت معادل ۹۰٫۱۷ درصد مطابقت ندارد.

صفحه 1 از 1