ایرانسل

مرجع خرید و فروش سیم کارت در ایران
۱۳۹۷ سي بهمن

همه
دائمی
اعتباری
همه
صفر
کارکرده
-
رند و غیر رندراهنمای رند
 • آرارات همراه
خریدار و فروشنده سیم کارت
تماس:
 09127770877
09124060036
 • موبایل تیراژه
خرید و فروش
نقد و اقساط
تماس:
09123960960
02114514-15
 • موبایل رنگین کمان
فروشنده خطوط رند و معمولی
خریدار کلیه خطوط دائمی
تماس
44288870
09122010150
 • موبایل مجید
فروش ویژه 910 و 912
تماس:
09129494320
09120303880
 • آسمان همراه
بهترین خریدار و فروشنده
تماس
09121131010
77131010
22281010
 • آرارات همراه
انواع سیم کارت
سیم کارت رند
سیم کارت همراه اول
همراه اول
تماس
09127770877
09124060036
 • امور مشترکین طهران
خرید و فروش
سیم کارت رند و معمولی
 نقد و اقساط

عبادی
30 30 115 0912
 • خرید و فروش
سیم کارت رند و معمولی
نقد و اقساط
امور مشترکین گلدیس

تماس
50 90 100 0910
صفر | کارکرده
 • همراه اول - کد 0
  350
  ~
  450
 • همراه اول - کد 1
  7000
  ~
  7300
 • همراه اول - کد 2
  3000
  ~
  3300
 • همراه اول - کد 3
  2300
  ~
  2600
 • همراه اول - کد 4
  1700
  ~
  1900
 • همراه اول - کد 5
  1400
  ~
  1700
 • همراه اول - کد 6
  1200
  ~
  1400
 • همراه اول - کد 7
  1000
  ~
  1300
 • همراه اول - کد 8
  750
  ~
  900
 • همراه اول - کد 9
  450
  ~
  550
 • همراه اول - کد 0
  350
  ~
  450
 • همراه اول - کد 1
  6400
  ~
  6700
 • همراه اول - کد 2
  2900
  ~
  3200
 • همراه اول - کد 3
  2100
  ~
  2400
 • همراه اول - کد 4
  1500
  ~
  1700
 • همراه اول - کد 5
  1300
  ~
  1500
 • همراه اول - کد 6
  1000
  ~
  1200
 • همراه اول - کد 7
  850
  ~
  1000
 • همراه اول - کد 8
  650
  ~
  700
 • همراه اول - کد 9
  400
  ~
  550
قیمت‌ها بر حسب هزار تومان می‌باشند.
 • خرید و فروش
سیم کارت رند و معمولی
کاترین همراه

تماس
05 51 161 0912
 • تهرانسل
پخش عمده سیم کارت
سیم کارت رند
 • خرید و فروش
نقد و اقساط
با شرایط دلخواه

تماس:
484 41 41 0912
 • مشترکین جم
خرید و فروش
نقد و اقساط
تحویل در محل
تماس:
02188888921

چه شماره هایی رند محسوب می شوند؟ 

 

1. رند حروفی:  شماره هایی که بر اساس حروف انگلیسی که روی دکمه های شماره گیر گوشی های  تلفن وجود دارد با یک نام، نام خانوادگی، یا هر کلمه معنی دار دیگر مطابقت داشته باشد. مثال l 0912-Mohammad = 0912-6642623  

 

2. رند آینه ای یا متقارن : به شماره هایی گفته می شه که اعدادی به صورت قرینه داشته باشند، مثل : 1441***0912 و یا 241*0912142

 

3. رند پله ای : شماره هایی که اگر 4 رقم آن را 2 تا 2 تا جداکنیم، دهگان یا یکان آنها برابر باشد. مثل : ***09125758 یا 7879***0912

 

4. رند ترازویی : شماره هایی که از رقم وسط به دو طرف قرنه هستند مثل : 347*0912347

 

5. رند ترتیبی : به شماره هایی گفته می شود، که شامل اعداد پشت سر هم باشند ( حداقل 3 عدد ) مثال : 12345**0912 یا ****0912789

 

6. رند جفت جفت : شماره هایی که در آن اعداد به صورت جفت جفت تکرار شده. مثال : ***09126868 یا 3131***0912 یا *0912353535

 

7. رند تکراری : شماره هایی که اعداد تشکیل دهنده ی آنها، تکراری و پشت سر هم باشند. این شماره ها به میزان تعداد تکرار، ارزش بیشتری دارند. مثال : ***09124444 یا 888****0912

 

8. رند ده دهی : به شماره هایی گفته می شود که اعداد تشکیل دهنده ی آن به صورت مضارب ده باشند( حدلقل 2 تا) مثال: ***09122030 ویا 7070***0912

 

9. رند هزاری و ده هزاری : شماره هایی که شامل اعداد یا عددی که مضرب 100 یا هزار است باشند. مثال : ***09122008 و یا 4000***0912

 

10. رند میلیونی : شماره هایی که بتوان به صورت یک عدد میلیونی واحد خواند. مثال : 09127000006

 

11. رند های متفرقه : شماره های دیگری هم به عنوان شماره های رند، مورد خرید و فروش قرار می گیرند، که شامل گروه های رند بالا نیستند. برای مثال شماره هایی که با یک تاریخ تولد آغاز می شود، و یا شماره هایی که با پیش شماره ی همان شمار آغاز می شود. مثال : 0912912 یا 09121362